Kapittel 9: "Atomkrig"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I følge Christian Eversbusch(CE) var hovedårsaken til at Bispebrevet(BB) ble utsendt, at Gud ville gjøre et siste desperat forsøk på å vekke opp de danske bispene, for i deres aksept av VmL lå det eneste Gud hadde til rådighet for å avverge noen truende katastrofer, som det kom helt overraskende på Gud at de yngste ikke så ut til å klare å avverge. Men ved at de ni danske bispene knesatte VmL og reformerte den danske kirken i 1940, ville en verdensomspennende åndelig vekkelse, mens verdenskrigen herjet, føre til at VmL ble anerkjent av det store flertallet av mennesker, og dette ville inddemme krigshandlingene, hindre dem i å spre seg, og også avverge noen grusomme katastrofer av hittil ukjente dimensjoner. Og dersom bispene ikke var sitt ansvar bevisst, ville de bære store deler av ansvaret for alle de kommende grusomhetene, og Gud ville kanskje måtte avbryte all forbindelse med menneskene, muligens for flere millioner år, fordi han ikke lengre kunne utholde å være passivt vitne til menneskenes lidelser!

I kapittel ni er det CEs ærend å påvise hvor tett på en atomkrig verden har vært ved et flertall tilfeller. Dette gjør han ganske greit, og ingen kan vel være i tvil om at atomtrusselen har preget det internasjonale klimaet gjennom hele den kalde krigen og frem til våre dager. Men nå er det ikke så lett å komme utenom kjensgjerningene, selv for en dyktig oppfinner av hjemmelagede og amatørmessige spekulasjoner som CE; det har aldri kommet så langt som til at verden har blitt rammet av en atomkrig! Jeg håper også at CE er enig i dette, til tross for at han ofte har bevist at han er i stand til å overse selv de mest opplagte historiske sammenhenger! Og det som for de fleste fremstår som ganske forunderlig er at det ikke synes å vekke CEs interesse, at den forklaringen han har funnet opp som årsaken til utgivelsen av BB, nemlig at brevet skulle være et ledd i å avverge de truende katastrofene, den holder jo overhode ikke vann! Bispene knesatte ikke VmL, ingen åndelig vekkelse fant sted og VmL forble en hemmelighet for størstedelen av jordens befolkning! Men likevel ble altså disse grusomme katastrofene, som kun CE synes å kjenne noe til, avverget!! Burde ikke dette gi grunn til en viss refleksjon over hva som kan være årsaken til at Gud tydeligvis feilberegnet verdenssituasjonen så katastrofalt? Burde ikke CE ha en viss interesse av å forklare hvorfor ingen av katastrofene ble noe av, når han mener at Gud kun hadde en mulighet til rådighet for å avverge dem, og det var at de danske bispene knesatte VmL? Men nei, som vanlig velger CE å overse de mest opplagte selvmotsigelser i sine teorier, ja, det virker faktisk som om han ikke en gang oppdager at hans hjemmelagde begrunnelse for utsendelsen av BB viser seg å mangle ethvert reelt grunnlag, for de historiske kjensgjerningene har jo motbevist den!

Men vi andre, som forholder oss til historiske fakta, og ikke spekulasjoner, kan kanskje tillate oss å stanse opp litt og spørre om hva som kan være årsaken til at verden ikke har gått under i et atomragnarok? Jeg kan bare se to årsaker til dette: Enten har ikke Ardor planlagt en slik altødeleggende atomkrig, eller så har han planlagt den, men de yngste har lykkes i å avverge at eteropptegnelsen ble til virkelighet! I begge tilfeller setter det CEs begrunnelse for utgivelsen av BB i et merkelig lys! Dersom Ardor ikke har planlagt noen atomkrig, så kan det heller ikke ha vært BBS hensikt å bidra til å avverge en slik katastrofe. Personlig heller jeg til denne forklaringen. Jeg kan ikke tenke meg at Ardor skulle ønske at menneskeheten ble utryddet, men at de skulle fortsette å leve i hans mørkeverden så lenge som mulig under mørkets makt. Fra Supplementene vet vi, at dersom menneskeheten døde ut som en følge av at ingen lengre fikk barn, så ville det ikke være noen grunn til å bekymre seg, for Gud ville helt sikkert finne andre måter som menneskeåndenes fortsatte utvikling kunne foregå på. Muligens har Ardor visst om dette, jeg vet ikke, men det er mye som tyder på det. Og vi vet i hvert fall med sikkerhet at Ardor planla eteropptegnelser for flere århundrer fremover i tid, og dette virker jo noe underlig dersom hans mål var å utrydde menneskeheten så hurtig som mulig gjennom et atomragnarok. Om det er riktig, hva det meste tyder på, at Ardor overhode ikke hadde laget noen eteropptegnelser med det formålet å gjøre jordkloden ubeboelig gjennom en atomkrig, så faller hele CEs forklaringsmodell sammen som et korthus, selv om han altså ikke selv forstår det, eller synes å ha ofret det en tanke. Og ikke mindre ødeleggende for CEs forklaring er den andre muligheten, nemlig at de yngste likevel klarte å avverge at mulige eteropptegnelser for jorden ødeleggelse ble til virkelighet. I så fall virker det jo temmelig tåpelig at Gud i desperasjon skulle utsende et brev til bispene, som et siste desperat forsøk på å avverge atomkrigen, og bispene kan jo da heller ikke ha vært Guds siste og eneste mulighet til å foreta seg noe, når det til syvende og sist viste seg at andre av de yngste kunne gjøre jobben til Guds tilfredshet!

Og det nærmest komiske faktum, at CE anvender hele kapittel ni til å motbevise sine egne meningsløse spekulasjoner, beviser nok en gang hvor utrolig hans evne til å ikke oppdage sine egne meningsløsheter er, for vi står igjen med det udiskutable faktum:

Verden har hittil ikke blitt rammet av en atomkrig! CEs hjemmesnekrede begrunnelse for hensikten med å utsende BB er altså fullstendig forfeilet på dette punktet, som han er på de fleste punkter, for ikke å si; stort sett alle!

 

28.11.10
Sverre Avnskog