Kapittel 8: "Det tyvende århundredes katastrofer"

 

 

Kapittel 8 i Christian Eversbusch’(CE) forsvarsskrift for Bispebrevets(BB) ekthet, er en gjennomgang av de kriger og folkemord som fant sted etter at BB ble utgitt i 1938 og frem til århundreskiftet. Han nevner ikke noe om det i dette kapittelet, men vi vet fra de tidligere kapitlene hans bok, at det er hans mening at de ni bispene som satt i embetene i Danmark i 1938, bærer en stor del av ansvaret for at ”mellem 55 og 80 mio. mennesker mistet livet. De fleste under ufattelige lidelser.” Og dette uten at de verken var med å planlegge eller utføre disse grusomme handlingene, ja, de kjente ingenting til hva som ventet alle disse menneskene av lidelser, for de hadde overhode ingen delaktighet i de mange overgrepene. Men likevel vil det i følge BB ta dem tusener, ja kanskje millioner av år med tunge og triste inkarnasjoner for å sone den bot de har pådratt seg.

Dette må vel være ganske unikt i moderne rettshistorie; at en liten gruppe uvitende mennesker gis skylden for onde handlinger begått av andre mot menneskeheten, handlinger de intet har visst om, og ingen delaktighet har hatt i verken planleggingen eller utførelsen av. Selv om det sies at de deler ansvaret med de skyldige, så er det altså slik at når man deler skylden for kriminelle handlinger, så blir ikke skylden delt i to, man dømmes alle som om man hadde ansvaret alene. Om to personer begår et mord, så deles ikke straffen i to – begge dømmes fullt ut for mord! Det er derfor helt korrekt å påstå at bispene pålegges 100% ansvar for ondskapen, selv om alt var planlagt av de eldste, og ble til virkelighet gjennom de eldstes onde tankepåvirkning av de inkarnerte eldste og menneskeånder. Bispene gjorde ikke annet enn å la være å bli talsmann for VmL, noe som i seg selv neppe kan sidestilles med å planlegge og utføre mordet på 55-80 millioner mennesker. Men i CEs verden, er altså bispenes ansvar og skyld like stor som skylden til dem som planla og utførte drapene. Jeg er sjeleglad for at ikke dette er akseptert juridisk praksis i vår del av verden! Så kunne jo hvem som helst dømmes til lovens strengeste straffer fordi de ikke avverget kriminelle handlinger som de intet visste om!

Med hans gjennomgang av det 20 århundres grusomheter, ønsker CE tydeligvis å vise konkret hva bispene er skyld i, ved å utmale alle grusomhetene de etter hans mening er årsaken til. Han mener nok det tjener hans ærend å svartmale og nedgjøre bispene i så stor grad, at den dype forakten han selv føler for dem, skal rettferdiggjøres og smitte over på leseren. Som om de ikke blir verken noe mer eller mindre skyldige av at grusomhetene utmales i sine aller verste detaljer. En mistenkt blir jo ikke noe mer skyldig av at den handlingen han er mistenkt for å ha utført, smøres ut over et lerret i retten! For å bevise skyld, kreves noe helt annet enn å oppildne og hisse opp tilhørerne av blodige og groteske detaljer! En mer vanlig følge av slik krafsing i blodige lidelser, er at mobben oppildnes til å ta saken i egne hender og ropet på en kraftig gjengjeldelse kommer ut av kontroll! Men det er kanskje denne effekten CE ønsker å fremkalle hos leseren, slik at de grusomme detaljene om alle lidelsene fører til at leseren forhåpentligvis kommer i affekt og lettere forstår hvorfor bispene må straffes så grusomt, ved å måtte leve i triste og tunge inkarnasjoner kanskje i millioner av år? Og i tillegg vil deres unnlatelse av å bli talsmenn for VmL, også føre til at Gud vil utsette hele menneskeheten for de aller verste lidelser man kan tenke seg, ved at Gud ikke lengre vil kunne utholde å følge livet på jorden, og muligens vil avbryte all forbindelse med dem, kanskje i millioner av år, slik at de kan synke så dypt ned i synd, mørke og ugjerninger, at de yngste kan starte opp fra begynnelsen igjen å lede dem fremover. Ansvaret for disse grusomme lidelsene som menneskeheten må gjennomleve, må vel også da legges til bispenes skyld, i tillegg til at det er deres ansvar at Gud må avbryte forbindelsen med sine høyt elskede skapninger!

Dette er så hårreisende og meningsløse påstander at jeg personlig vil påstå at den eneste grunnen til at de har overlevd siden 1938, er at de har fått leve i mørke kroker i en ørliten gruppe av dogmatiske og sekteriske VmL-tilhengere i Danmark i alle år. Det er utrolig hva slags syke tanker som kan utvikle seg i mørke rom, der offentlighetens søkelys ikke når inn, og man ikke får den nødvendige korreksjonen som følge av det, og dette er definitivt tilfellet for tilhengerne av BB! En slik grotesk og makaber måte å straffe fullstendig sakesløse mennesker på som det påstås i BB at de stakkars bispene skal bli utsatt for, ville aldri ha kunnet finne sted i et sivilisert land, og aller minst i den ”himmelske domstol”, ledet av Gud!  Bispene fra 1938 kunne bare forholde seg til BB og VmL, og alle eventuelt kommende lidelser på jorden var selvsagt ikke deres ansvar! Krigene og folkemordene var planlagt og ble utført av helt andre personer, og kun disse vil bli pålagt ansvaret for sine onde handlinger. Påstander om at bispene ville bli gjort ansvarlig for andres handlinger, som de intet hadde med å gjøre, kunne bispene selvsagt ikke forholde seg til! Det blir like meningsløst som om jeg skulle påstå at den norske kirken hadde ansvaret for Vietnam-krigen, eller at den svenske kirken hadde ansvaret for krigen i Irak! Slike påstander burde i beste fall bare føre til skuldertrekking eller latter, men det dypt alvorlige i denne saken, er jo at noen faktisk tror på disse fullstendig syke idéene, og til og med søker å utbre dem i Guds navn! Og så lenge disse syke idéene fremdeles er levende og aksepterte i VmL-miljøet, ja selv blant flertallet hos dem som utgir verket, så har selvsagt VmL ingen sjanse til å vinne forståelse hos et stort flertall av menneskene! Hvem kan tenkes å ville slutte seg til en religion hvis ”Gud” straffer sine skapninger verre enn de mest bestialske middelalderske metoder, gjennom millioner av år med lidelse for noe de ikke har gjort? Og hvem har lyst til å tro på en ”Gud” man ikke kan stole på, og som kan tenkes å ville forlate sine skapninger for flere millioner år? Bare de mest forvillede og forstyrrede i sin opplevelse av det guddommelige kan tenkes å slutte seg til BBs forvrengte og forfalskede gudsbilde! Det har heldigvis intet med den sanne Gud å gjøre!

 

Oslo, 28.11.10
Sverre Avnskog