Brødrene Hagel-Sørensens svar på Elsa Folmer-Hansens protestskriv

I 1972 førte brødrene Iver og Karsten Hagel-Sørensen en lengre korrespondanse med ekteparet Folmer-Hansen vedrørende Bispebrevets ekthet. De ble aldri enige, og Sigurd Folmer-Hansen nektet sågar å lese brødrenes siste redegjørelsen, men sendte den uåpnet i retur. Elsa gjenopptok korrespondansen noen år senere, og forfattet et protestskriv mot brødrenes redegjørelser. Til dette protetstskrivet skrev brødrene et ganske kort svar, og jeg er veldig glad for å kunne gjengi en scanning av brødrenes tilbakevisning av noen av Elsa Folmer-Hansens påstander. Personlig setter jeg brødrene Hagel-Sørensen tre redegjørelser om Bispebrevet meget høyt, og i mine øyne representerer de noe av det mest begavede og intelligente som noensinne er skrevet om BB, og deres grundige dokumentasjon av BBs dårlige språk og de mange motsetningene til hovedverket, VmL, står i skjærende kontrast til ekteparet Folmer-Hansens mange misforståelser og hovmodige skråsikkerhet. God lesning!

Oslo 09.09.10
Sverre Avnskog