bispebrevet.net
Bispebrevets løgner er tydeligvis ikke åpenbare for alle, for de er så godt kamuflert og tilsynelatende logisk begrunnet at mange mennesker ikke makter å gjennomskue at skriftet er gjennomsyret av falske, gudsbespottelige tanker, og mange av dem man skulle forvente tok avstand fra dette blasfemiske skriftet, er i stedet blitt dets fremste forsvarere. Fem medlemmer av bestyrelsen i det forlaget som utgir Vandrer mod Lyset! har nå forfattet og utgitt en bok på nærmere 300 sider, der de gjør seg til talsmenn for at Gud kan tenkes å avbryte all forbindelse med menneskene, muligens for flere millioner år, for å la oss synke så dypt ned i mørke, synd og ugjerninger at de yngste kan begynne helt forfra igjen med å lede menneskene frem mot lyset. På denne tragiske måten undergraver de det budskapet de selv står som utgivere av og bidrar til å forhindre at Vandrer mod Lyset! kan nå ut til et bredere lag av befolkningen! Hvem i all verden kan tenkes å slutte seg til en tro, hvis Gud vil svikte oss? Svært få, vil jeg tro! Og det med god grunn! Men heldigvis er vi fler og fler som har forstått at Bispebrevet kun er en ondsinnet løgn, og før eller siden vil dette skriftet falle til jorden og kastes på avfallshaugen der det hører hjemme!

Med utgivelsen av sitt forsvarsskrift for Bispebrevet, har flertallet i VmL Fond og Forlag frivillig satt seg i den samme posisjonen som så mange religiøse maktmennesker før dem i historien, som har kjempet med nebb og klør mot at nye tanker og ny forståelse skal vinne innpass i deres religion - og for å forhindre Guds utsendinger i sitt arbeide for å avsløre løgnene i deres tro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I så måte står forlaget i en eldgammel - men ikke særlig ærerik tradisjon. Og mitt spørsmål er om det ikke er forlaget som står på kanten av stupet, med sitt innbitte forsvar for Bispebrevets ondsinnede forfalskning av det vakre budskapet i Vandrer mod Lyset! og for den løgnens Gud som tegnes i brevet - og ikke menneskeheten, for Gud vil selvsagt aldri oppgi oss, ikke for en eneste dag, en time, et minutt eller et sekund! Er det noen vi kan stole på i denne verden, så er det definitivt Gud! Om så alt raser sammen rundt oss så kan vi føle oss helt og holdent sikre på at han verner og beskytter oss med sin trygge hånd, og overøser oss med sin faderlige kjærlighet! Og han og hans utsendinger vil alltid arbeide årvåkent for å beskytte oss mot de onde farene som truer, og søke å avverge dem!

På denne websiden vil jeg gå gjennom hele Forsvarsskriftet for Bispebrevet, og analysere og kommentere alle de argumentene som fremsettes for å forsvare angrepene på Vandrer mod Lyset! og på Gud! Analysene vil publiseres en etter en etter som jeg gjennomgår de ulike kapitlene i forsvarsskriftet!

 

Khon Kaen, Thailand, 24.07.10
Sverre Avnskog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sverre Avnskog

Kjærligheten er Guds og lysets essens! Lyset er evig bestående mens mørket er forgjengelig. Vandrer mod Lyset! er Guds sannhet og Bispebrevet er mørkets grimme forvrengning av sannheten!

I mine analyser og kommentarer til forlagets forsvarsskrift, vil det tydelig fremgå i hvor stor grad Bispebrevet strider mot de sanne ordene i Vandrer mod Lyset!

At Gud kan tenkes å avbryte all forbindelse med oss for flere millioner år er heldigvis en ondsinnet løgn! Frykt ikke - Guds kjærlighet er uendelig!

”Derfor skal ingen, hverken i Tanke eller Ord, misbruge Guds ophøjede Væsen, ikke trække Hans Kærlighed, Mildhed, Barmhjertighed og Retfærdighed ned i Støvet.” Supplement II, spm 69

                                    Forsvars- eller angrepsskrift?           Forordet - fullt frontalangrep på motstanderne av Bispebrevet!

                                    Kapittel 1: "Undsigelsen af Bispebrevet vil aldrig kunne stå alene". (Undsigelsen=avvisningen)   

                                    Side 11-14     Side 14-15      Side 15-19     Side 19-20     Side 20     Side 20-22     Side 22-26     Side 26-28

                                    Kapittel 2: "Sygdom, svækkelse og glemsomhed"   side 29-35

                                    Kapittel 3: "De tre gyldne frugter"  side 37-41

                                    Kapittel 4: "På vegne af Gud"   side 43-44

                                    Kapittel 5: "Hårde ord i dyster tone"    side 45-47    side 47-52

                                    Kapittel 6: "Lysets skjulte udviklingsvej"    side 53-56     side 56-60

                                    Kapittel 7: "Kulminationspunktet"    side 61-66

                                    Kapittel 8: "Det tyvende århundredes katastrofer"     side 67-72

                                    Kapittel 9: "Atomkrig"     side 73-75

                                    Kapittel 10: "Mørke fremtidssyner"     side 77-84

                                    Kapittel 11: "Den tiltagende ateismen"     side 85-90

                                    Kapittel 12: "Memoria damnata"     side 91-97

                                    Kapittel 13: "Mulige veje at vælge"     side 99-104

                                    Kapittel 14: "En menneskehed uden Guds direkte ledelse"     side 105-108