Denne websiden er laget av Sverre Avnskog, en av Nordens fremste kjennere av Vandrer mod Lyset! Avnskog har studert VmL inngående over en periode på over 20 år, og har gjennom en årrekke forsket i fremkomsten av verket og i de involverte personenes liv og virke. Avnskog er norsk, men har vært mange turer i Danmark for å treffe etterkommere i Malling-Hansen- og Agerskov-slekten. Dette forskningsarbeidet har resultert i flere biografier og en rekke artikler publisert på følgende websider:

www.vandrermotlyset.net             www.toward-the-light.net

                      

www.malling-hansen.org  

www.bispebevet.net kan du lese både Sverre Avnskogs og flere andres artikler om Bispebrevet sammenlignet med hovedverket, Vandrer mod Lyset! Den første tittelen er Sverre Avnskogs analyse og kommentarer til VmL Fond og Forlags forsvarsskrift for at Bispebrevet stammer fra samme kilde som VmL.

 

Et forsvar for Vandrer mod Lyset! og Gud                 

Mørkets motangrep - Bispebrevet                         

Et ugjendrivelig bevis for at Bispebrevet er en forfalskning!

Johanne Agerskov, Bispebrevet og de Eldstes geniale forvandlingskunster

Johanne Agerskov og de Eldste                               

Bispebrevet

Bispebrevet - et falsum?

Bispebrevet og forsoningslæren

Nogle tanker over Bispebrevet av Georg Jørgensen

Bispebrevet avlest som eteropptegnelse

Tre spørsmål vedrørende Bispebrevet og Vandrer mod Lyset!

Hvem forfattet Bispebrevet?

"Selskabet til VmLs Udbredelse" og Bispebrevet

Bispebrevet - den eldstes tanker ikledd VmLs terminologi – del 1

Bispebrevet - den eldstes tanker ikledd VmLs terminologi - del 2

Fællesbrevet og VmL av Iver og Karsten Hagel-Sørensen

En supplerende redegørelse om Bispebrevet contra V.m.L. av Iver og Karsten Hagel-Sørensen

Tredje redegørelse om Bispebrevet contra Vandrer mod Lyset! av Iver og Karsten Hagel Sørensen

Bispebrevet og VmL - kommentar til en artikkel av Jørgen Degn i VmL fond og forlag

Bispebrevet - en artikkel av Søren Østergaard

På "Uendelighedens Bjerg" - et dikt av Poul Jensen

Johanne og Inger Agerskovs brev til Chr Jørgensen vedrørende Bispebrevet

Brødrene Hagel-Sørensens svar på Elsa Folmer-Hansens protestskriv

  Vandrer mod Lyset! og Bispebrevet

DUSØR!

Jeg, Søren Østergaard, udlover en dusør på kr. 10.000.- til den som kan forklare det retfærdige i den handling at bispebrevets gud vil afbryde ''al forbindelse'' til menneskeheden fordi nogle bisper i Danmark svigter.Henvendelse kan ske til mig på min mailadresse susoeren@hotmail.com eller på telefon 00 45 52 39 12 24. Søren Østergaard, Bolandsvej 12, 2100 København Ø. Danmark.

I 1920 ble Vandrer mod Lyset! utgitt i København av forfatter og lektor Michael Agerskov. Verket var mottatt via tankeinspirasjon fra den oversanselige verden av hans kone, mediet Johanne Agerskov, født Malling-Hansen. Gjennom menneskenes historie har mange utsendinger fra Gud forsøkt å bringe menneskeheten svaret på de store gåtene i livet, men har bare delvis lykkes i å bringe sannheten til menneskenes kjennskap, og alltid har mørkekreftene klart å innsnike forfalskninger i budskapet.

I Vandrer mod Lyset! har det for første gang lykkes for den oversanselige verden å bringe en sammenhengende og omfattende fortelling om den sanne Gud, for ånds far, hvis kjærlighet og tålmodighet er uten grenser, om opprinnelsen til striden mellom lyset og mørket, og om hvorfor jordkloden er blitt åstedet for denne striden.

Mange elsker Vandrer mod Lyset! for bokens enestående innhold, dens vakre språk, og for at den avslører de eldgamle løgnene om at Gud kunne tenkes å la noen av sine høyt elskede skapninger gå evig fortapt, eller lide evige pinsler i helvete! De som kan tro noe slikt, kjenner slett ikke den sanne Gud!

 

Men den enestående gaven Vandrer mod Lyset! er kunne selvsagt ikke gis til menneskeheten uten at mørket gikk til motangrep og forsøkte å forfalske budskapet, slik det har lykkes så mange ganger før i historien!

 

I 1938 utkom Bispebrevet, som med ett slag rev selve grunnlaget vekk fra Vandrer mod Lyset! I et formørket og ukjærlig skrift fortelles det at dersom de danske biskopene ikke innen en frist på to år ville reformere den danske kirken på grunnlag av Vandrer mod Lyset! så måtte muligens Gud avbryte all forbindele med menneskene og la dem synke så dypt ned i mørke, synd og ugjerninger som de kan komme, for så etter årmillioner å la sine utsendinger lede menneskene fremover igjen.

På denne måten forringer og sverter Bispebrevet Guds vesen og gjør ham til en simpel sviker, som kunne tenkes å svikte sine egne skapninger i den stunden da de hadde mest bruk for hans hjelp, da verden sto på randen av en verdenskrig som ville forårsake millioner av menneskers lidelse og død. De som kjenner Guds grenseløse kjærlighet og hans uendelige tålmodighet med sine skapninger, skjønner selvfølgelig straks at Bispebrevet ikke kan være annet enn en ondsinnet løgn, utgitt med det formålet å forurense og forfalske det enestående budskapet som det lyktes Guds utsendinger å bringe til verden med Vandrer mod Lyset!

Foto: Sverre Avnskog